miércoles, abril 01, 2009

Sucede


Veigo as zagueras luces d’o sol de huei. Me miro a o ciel, veigo boiras y aus que sobrevuelan sin descanso. Me miro n’os piez d’un arbre que s’endrecha enta o ciel, ixe ciel que ye luz, ixe ciel que no será que escureldá en que remate huei. Me miro en as flors que triaré cuan ya tot siga fosco arredol. Me miro n’o espiello que en fan glarimas naixidas d’un chemeco de nino y... ¿que veigo? Veigo solo que un hombre canso de ser-lo.

(ortografía basada en a castellana)

No hay comentarios: