viernes, marzo 28, 2008

Ave, trescoles, Gran Scala, y entalto con os diners

Ista semana mos dixa tot un rete de notizias importans t'o país. A más importan paixe estar a que mos diz que Aragón ye a comunidat con mas creiximiento d'España, isto mete goy a cuasi toz y fa xublidar que dica bel par de meses no podebamos ir ta Tergüel por autobía, por ixo creixemos, porque yeranos dezaga de muitas atras comunidaz de España. Tan gran ye ixe creximiento que os mainates de Gran Scala, cuan beyen ista riqueza "a caramuello" quieren os terrenos de baldes, debe estar porque n'os monegros ya sobran os diners u mas bien ye una socherencia ta que o gubierno expropie os terrenos con o beneplacito d'a soziedat aragonesa. Tanimientres, paixe que os nuestros bezins d'o este ya no fan garra queixa si no i plega augua ao "Delta", pues agora son ers os que quieren trescolar-ne ta Barzelona, si si Barzelona, ixa ziudat enta la que ir-ie agora en tren ye garra difizil, pues a RENFE ha eslechiu no fer denguna reserba de pasaches t'os biachers que usan o AVE dende Zaragoza sía ta Madrit u Barna. Pero no t'os alticamez, que somos os que mas creixen d'España, ao menos belún de por aquí.

viernes, marzo 07, 2008

O Silenzio...

Y as esprisions mas grans t'os familiars d'a zaguera bitima d'ETA. No cal dizir guaire, solo que autuar y rechazar, Entalto Aragón libre y un estau sin d'asasins.


lunes, marzo 03, 2008

"Haré el trasvase SÍ"


"
Haré el trasvase sí , si es lo que quiere saber"


Mariano Rajoy (Debate 3/03/2008)