sábado, octubre 27, 2007

Que glarimeta

L'atro diya charrando con un amigo, prenzipiemos a fablar d'o trescole d'o Ebro. Iste amigo, Zaragozano, Aragonés y Español, leutor ocasional d'a prensa local mas antiga d'o país, me diziba que ixo d'o trescole no le parixeba un riesgo autual ta la soziedá aragonesa, pues con a suya derogazión cuasi yera tot feito,(Sisquiá! Mozet! me pensaba) yo le diziba que no yera de fiar a politica y que rai si en o poder yeran o PSOE u o PP que a toz lis moben cuasi os mesmos intreses. No rematé de combenzer-le. Agora güe me trobo con isto en o Periodico d'Aragón:

El PP resucita el trasvase y pide 600 millones para ejecutarlo

Beigo chen fuera d'as suyas casas, con entibos arredol, tierra e istoria afogada y muitas pistas d'esqui sin de nieu. No cal dixar de luitar, por Aragón, por o nuestro futuro, y por istas as nuestras tierras olbidatas.

sábado, octubre 20, 2007

¿Que cal dizir?

Cuan n'a punta d'añada o Ebro baxaba fortal, zereño, esbordau, fendo mal en os cultibos riberanos, por as tierras lebantinas s'ascuitaron bozes de chen que deziba que Aragón merexeba ixe castigo por egoista, por querer o augua solo que ta nusatros. Isto a yo me'n posó dolen, me'n dixo sin fabla, no creyeba que a chen, en tiempos de disgrazia podeba estar tan inumana. Agora, ¿que cal dizir?, nusatros no somos como ers,a lo millor por ixo peren mos xublidan, agora podria dizir ¡Que se Jiben!, ¡No querebaz augua? Tomaz augua!.Yo nomás boi a dizir que siento muitismo que una muller aiga muerto y que ta garra chen deseyo isto, agora tamien que cadagun sepa que deseya t'os demás porque o destin mos mete peren n'o nuestro puesto.